Hüppa menüü juurde Hüppa otsingu juurde

Eestisse planeeritakse unikaalset pump-hüdroakumulatsiooni elektrijaama

Energiasalv arendab Eestisse 500 MW võimsusega pump-hüdroakumulatsiooni elektrijaama (pumpjaam), mis saab töötada nii reguleeriva-, tipu,- kui avariielektrijaamana.

Innovatiivne pumpjaam aitab tasakaalustada ja paremini elektrivõrku integreerida tuuleenergia ja teiste ebaühtlase tootmisgraafikuga tootmisseadmeid. Pumpjaamal on oluline roll ka bilansienergia turul, sest aitab kokkuvõttes muuta bilansienergia odavamaks.

Pumpjaama projekt on olulisuse ja innovatiivsuse tõttu ka Euroopa ühishuvi projektide nimekirjas. Projekti on 2009. aastast alates arendatud Jõelähtme vallas Tallinna Sadama territooriumil, hetkel kaalutakse alternatiivse asukohana ka Paldiski linna.

Eestis teatavasti pole pumpjaamadele tavapäraselt vajalikke mägesid, et looduslikust kõrguste vahest tulenevat vee potentsiaalset energiat elektrienergiaks muundada. Seepärast on Eesti tingimustesse välja töötatud lahendus, kus potentsiaalne energia tekitatakse 500 meetrit maa alla rajatavate kambrite ja merepinna vahel. Pumpjaam töötab põhimõttel: kui elektri tarbimine on suur ja elektriturul hind kõrge, siis lastakse merest vesi maa-alustesse mahutitesse ja muundatakse vee liikumise kineetiline energia elektrienergiaks, ning kui elektrihind madal, siis pumbatakse vesi taas merre.

Pumpjaama ehitamiseks tuleb esmalt rajada maa-alused kristalses kivimis asuvad mahutid, mille ehitamisest saadavat kristalset kivimit kasutatakse teedeehituses asendamaks imporditavat graniitkillustikku ning vähendamaks vajadust lubjakivikillustiku järele. Seega on pumpjaamal lisaks rollile Läänemere piirkonna elektrisüsteemis märgatav positiivne mõju nii kodumaisele ehitusmaterjalide turule kui Eesti keskkonnakasutusele ja väliskaubandusbilansile.


Klikka siia, et vaadata tutvustusvideot eesti keeles

Klikka siia, et vaadata tutvustusvideot vene keeles

Loe pikemalt, millist rolli mängib hüdro-pumpjaa elektrisüsteemis