Hüppa menüü juurde Hüppa otsingu juurde

Arendustegevus

Eesti-sisene loamenetlus

Hüdroakumulatsioonijaama kavandamise lugu ulatub aastasse 2008, mil esimese võimaliku asukohane kaaluti Muuga sadama territooriumi. Täna planeeritakse hüdroakumulatsioonijaama Paldiski linna, kus linnavalitsus algatas 18.novembril 2016 detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Hüdroakumulatsioonijaama projekt peab läbima järgmised loamenetlused:
  • detailplaneering, eeskätt maismaal ehituse võimaldamiseks;
  • vee erikasutusluba vee erikasutuseks;
  • hoonestusluba merre ehitamiseks. Sellele menetlusele järgneb ehitusluba.

Vaata lisa Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama (PHAJ) kohta:

Euroopa Liidu menetlus

Hüdroakumulatsioonijaam on tunnistatud üleeuroopalise tähtsusega projektiks ning on ühishuvide projektide nimekirjas (PCI list) projekt number 4.6 — Hydro-pumped storages in Estonia.