Energiasalve Zero Terrain tehnoloogia.
Puhas energia. Siis kui vaja. Kompromissitult.

👇 Vaata videost, kuidas Energiasalv Eestile energiat annab 👇


Energiasalv on suur aku, mis annab elektrit siis,
kui tuul ei puhu või päike ei paista.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet on avalikustanud Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama ehitusprojekti KMH aruande. Keskkonnamõjude hindamise raames keskendutakse eelkõige pumpjaama maa-aluse osa projektilahenduse, ehitustehnoloogia ning käitamisrežiimi mõju hindamisele. Aruandega on võimalik tutvuda perioodil 30.11.2021 – 30.12.2021 TTJA kodulehel.

Alates 2016a. on Paldiskis Energiasalve ehituse ettevalmistamiseks tehtud palju uuringuid, millest suuremahulisim oli 3 ehitusgeoloogilise sügavpuuraugu ehitamine koos kaasnevate katsetustega. Uuringute alusel koostati Eesti ja Saksa inseneride ühistöös Energiasalve ehitusprojekt ja hinnati Eesti pädevate ekspertide poolt ehitamisega kaasnevad keskkonnamõjud.

Energiasalv on Euroopa Liidu ühishuviprojekt

Energiasalv on üks kaheksast Euroopa Liidu ühishuviprojektide hulka kuuluvast salvestiprojektist, Energiasalve uuringuid kaasarahastab kuni 50% ulatuses Euroopa Komisjon. 

Energiasalve uuringute läbiviimiseks sõlmiti toetusleping Euroopa Komisjoniga

 Euroopa Komisjoni volitusel sõlmisid Innovation and Networks Executive Agency (INEA) ja Energiasalv Pakri toetuslepingu. Toetuslepingu alusel kaasrahastab Euroopa Komisjon kuni 50% ulatuses Energiasalve ehitamisega alustamiseks vajalike uuringute läbiviimist. Ehitamisega alustamiseks vajalikud uuringud kätkevad mahukate ehitusgeoloogiliste uuringute läbiviimist, ehitusprojekti koostamist, projekti realiseerimise keskkonnamõjude hindamist koos paljude asjassepuutuvate keskkonnauuringutega. 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart