Kasu kogukonna ja riigi võtmes

>
>
Kasu kogukonna ja riigi võtmes

Me elame suurte muutuste ajastul ning tuleviku ennustamine on järjest kiireneva arengutempo juures järjest keerulisem ülesanne. Seepärast on mistahes majandustegevuse juures hästi oluline näha ka neid võimalikke kasusid ühiskonnale, mis tulevikus võib vajalikuks osutuda.

  1. Energiasalv kasutab sama teenuse osutamiseks mistahes muust täna kasutuses olevast tehnoloogiast vähem loodusvarasid. Siin tasub märkimist, et ehitamiseks kasutatakse suures koguses sama materjali, mida ehitamise käigus eemaldatakse. Jutt on muidugi killustikust, mida kasutatakse nii betooni, teede kui veehaarde rajamisel.
  2. Energiasalve ehitamisel pole vaja võrreldavas koguses haruldasi ja kalleid maavarasid nagu koobalt, liitium või mõned teised, mis kahtlemata on probleem akude suuremahulise kasutuse puhul. Kuna selliseid materjale on vaja vähe, siis on Energiasalve äri selliste maavarade hinnakõikumiste suhtes ka üsna kuulikindel.
  3. Salvestite puhul on salvestuse kasutegur üsna oluline näitaja, sest mida madalam on kasutegur, seda enam tuleb genereerida taastuvenergiat, mis arusaadavalt on ise loodusressursse kasutav. Seepärast pole näiteks rohelise vesiniku tootmise alternatiiv elektrivõrgus kuigi loodussõbralik põhjusel, et selle kasutegur on vähemalt 2x madalam kui näiteks Energiasalvel ja teistel pumpjaamadel ning samuti akutehnoloogial.
  4. See on eriti oluline just Eesti puhul, kõrgekvaliteedilise uue kodumaise loodusvara kasutuselevõtt võimaldab vähendada madalalakvaliteedilise lubjakivikillustiku kasutamist teedeehituses, kuna teede eluiga suureneb märgatavalt ning loodusvarade kasutusefektiivsus suureneb märkimisväärselt. Loomulikult pole sellisel juhul vaja avada ka varasemas mahus uusi lubjakivikarjääre.
Miks Energiasalve vaja on?
  • 195 riiki võtsid 2015. aasta detsembris Pariisis sõlmitud kliimakokkuleppe raames suuna vähendada oma kasvuhoonegaaside heidet ja liikuda vähese süsinikuheitega ning laiemalt rohemajanduse suunas. Ka Eesti pikaajaline eesmärk on minna üle vähese süsinikuheitega majandusele, mis tähendab järk-järgult majandus- ja energiasüsteemi ümberkujundamist ressursitõhusamaks, tootlikumaks ja keskkonnahoidlikumaks. See tähendab saastava energiatootmise asendamist valdavalt kohaliku taastuvenergia tootmisega.
  • Euroopa elektrisüsteemis, milles on järjest rohkem mittejuhitava võimsusega elektritootmisüksusi, on suuremahuliste ja pikaajaliste energiasalvestite olemasolu energia varustuskindluse seisukohast kasvavalt oluline. Ka Eestis on suuremahulise salvestusvõimaluse olemasolu oluliseks eelduseks taastuvatest energiaallikatest energiatootmise laialdasemaks kasutuselevõtuks. Energiasalve rajamine on üheks soodsamaks ja traditsioonilisemaks lahenduseks mittejuhitava võimsusega elektrijaamade poolt toodetud elektrienergia pikaajaliseks ja suuremahuliseks salvestamiseks. 

  • Energiasalve rajamine aitab kaasa Balti elektrisüsteemi sünkroniseerimisele ülejäänud Euroopa elektrisüsteemiga.
  • Energiasalve rajamise vajadus Eestisse on lisatud ka Euroopa Liidu ühishuvi projektide nimekirja.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart