Energiasalve mõju ja kasu

>
>
Energiasalve mõju ja kasu

Energiasalv loob eelduse taskukohase hinnaga keskkonnasäästlikuks katkematuks energiavarustuseks. Energiasalv järgib Rohetiigri energia teekaarti ja täidab energeetika trilemma kolme eesmärki luues

 • varustuskindlust ehk energiajulgeolekut;
 • taskukohase hinna
 • ja keskkonnasäästu.

Ühtlasi tekib Energiasalve arendamisest laiem sotsiaalmajanduslik mõju.

 

SUURENDAB ENERGIAJULGEOLEKUT

 • Suurendab Eesti energiajulgeolekut (vähendab sõltuvust importelektrist ja imporditud kütustest);
 • toetab Eesti sünkroniseerimist Euroopa elektrisüsteemiga, pakkudes soodsalt süsteemiteenuseid;
 • soodustab suuremahulise taastuvenergiatootmise tekkimist Eestisse
  (tarbib 1,6TWh tuule- ja päikeseenergiat aastas);
 • parandab tuule- ja päikeseenergia projektide majanduslikku tasuvust
  (suurendab müügihinda ja vähendab mahapiiramise riski taastuvenergia ületootmise tingimustes);
 • väga väike kriitiliste mineraalide vajadus tagab jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime.

SOODNE ELEKTRIHIND EESTI TARBIJATELE

 • Vähendab Eesti tarbijate tipuelektri hinda, kaitseb madalama sissetulekuga inimesi ootamatute hinnatõusude eest (loob hinnastabiilsuse ja seeläbi majandusliku turvatunde);
 • aitab tagada ettevõtetele pikaajalist kindlust energiahindades;
 • vähendab Eesti elektritarbijate võrgukulusid, kuna võrgukulud jagunevad solidaarselt kogu tarbimise peale; 
 • soodsaim saadaolev salvestusviis;
 • soodsaim saadaolev tipuenergia tootmisviis.

TOETAB ROHEPÖÖRDE EESMÄRKE

 • Energiasalv hoiab ära ca 16 milj. t CO2 emissiooni 2029-2050, mis aitab kaasa Eesti majanduse kliimaneutraalsuse saavutamisel;
 • väga madal elutsükli CO2 emissioon (12kg CO2/MWh salvestusfunktsioonina);
 • uue Eesti loodusvara kasutuselevõtt (kristalliinse aluskora ehituskivi) vähendab survet maa- ja keskkonnakasutusele, sh vähendab ehitusmaterjalide kasutamisega seotud CO2 emissiooni;
 • kasvatab taastuvenergia osakaalu Eesti energiabilansis;
 • vähendab loodusressursside kasutusvajadust.

TOETAB EESTI MAJANDUST

 • Toob Eestisse ca 750 milj € investeeringuid;
 • toetab Eesti majanduse rohepööret >1,200 milj € (Paldiski vesisalvesti poolt ärahoitud CO2 saab käsitleda Eesti kohustuse vähenemisena ning vabastab seega riigieelarvelisi vahendeid teiste vajalike kulutuste tegemiseks);
 • parandab Eesti atraktiivsust investeeringute sihtriigina, aidates tagada ettevõtetele pikaajalist kindlust energiahindades
 • toetab tehnoloogiaeksporti (uudne ja Eestis arendatud Zero Terrain salvestustehnoloogia);
 • 450 otsest töökohta;
 • vähendab sõltuvust imporditavatest ehitusmaterjalidest;
 • pikendab Eesti teede kasutusiga;
 • koos Paldiski LNG terminaliga loob eeldused tööstuskontseptsiooni Paldiski – the Baltic Sea Industrial Hub realiseerimiseks (investinpaldiski.ee).

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart