Töökohad

>
Töökohad

Kui Sa soovid…  

  • Aidata kaasa Eesti loodusvarade keskkonnasäästliku kasutamise ja ressursikasutuse efektiivsuse paranemisele,  
  • Ehitada oma meeskonnaga üles Eesti uue loodusvara – gneisside – kasutussevõtu kava ja see kava ellu viia ning 
  • Koos Eesti maavarade säästlikku kasutamist kavandavate inimestega leida uuele loodusvarale väärikas koht Eesti majanduses 

siis on Paldiski pump-hüdrosalvesti projekt Sulle õige koht oma võimete ja teadmiste proovilepanekuks. 

Soovid meist rohkem teada? 

Tutvu veebilehel https://energiasalv.ee  tegevuste ja tehnoloogiaga, meie meeskonna ja kavandatud ajagraafikuga Lisaks paljudele muudele Paldiski pump-hüdrosalvesti projekti alustamisega seotud tegevustele otsime nüüd oma meeskonda  

LOODUSVARADE PROJEKTIJUHTI, 

kelle ülesandeks on Paldiski projekti ehitamisega kaasneva uue loodusvara kasutussevõtu ettevalmistavate tegevuste korraldamine ja kavandatu hilisem elluviimine. 

Ootame Sinult: 

  • Uue Eesti loodusvara – gneisside – kasutuselevõtu kontseptsiooni edasiarendamist, selle läbirääkimist Eesti ressursipoliitikat kavandavate ja elluviivate osapooltega, 
  • Gneissidest valmistatud toodete töötlemise, turustamise ja logistikaga seotud tegevuste kavandamist, 
  • Paldiski projekti loodusvarade äriplaani ettevalmistamist ja  
  • Ettevalmistavas etapis kavandatu hilisemat elluviimist. 

Kui oled loodusvarade töötlemise ja turustamise valdkonnas varasemalt juhina töötanud tulemustele orienteeritud inimene ning jagad meie väärtusi keskkonnasõbraliku majanduse ülesehitamisel, siis palun saada meiliaadressil careers@energiasalv.ee:  

  • 1-2 minuti pikkune video endast ja enda võimalikust seoses meie Paldiski projektiga näidates, miks just Sina oled parim kandidaat sellele tööle, 
  • Oma CV koos asjakohaste oskuste ja kogemuste äranäitamisega.  
  • Sooviavaldus hiljemalt 13.09.2021 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart