Energiasalv otsib Läänemere suurimale salvestusprojektile ehitajat

Eesti esimese suuremahulise vesisalvesti ehitus Paldiskis on planeeritud 2024. aasta sügisesse, hanke konkurss avatakse käesoleva aasta sügisel. Energiasalve maa-alune Paldiskisse rajatav 500MW vesisalvesti on lahendus, mis võimaldab minna üle Eestil 100% sõltumatule taastuvenergiale ja tagab tulevikus tarbijatele madalama elektrihinna. Kogu ehituse maksumuseks on prognoositud rohkem kui 800 miljonit eurot.

„Eesti esimese vesisalvesti rajamisega oleme jõudnud etappi, kus kutsume potentsiaalseid hankel osalevaid ettevõtteid üles näitama oma huvi,“ selgitas Energiasalve tehniline juht Sander Astor. „Tegemist on hanke-eelse huvide kaardistamisega ja suhtluskanali loomisega, et vastata ehitajate erinevatele küsimustele.“

Salvesti ehituseks Eestisse on Energiasalve meeskonna poolt töötatud välja uudne Zero Terrain tehnoloogia, mis võimaldab suuremahulist vesisalvestit ehitada piirkondadesse, kus see varasemalt tasase maapinna tõttu võimalik polnud.

„Paldiski vesisalvesti on maailma mastaabis pilootprojekt. Elektrisalvestuste globaalne turg laieneb jõudsalt ja järjest enam riike rajab pikaajalisi elektrisalvesteid, et toime tulla taastuvenergia juhuslikust iseloomust tulenevate elektrisüsteemi väljakutsetega ning suurte hinnakõikumistega,“ selgitas Astor „Kui seni on suuremahulistele vesisalvestite rajamisele olnud peamiseks takistuseks kindlad geograafilised eelistused nagu mäed või suured jõed , siis Zero Terrain tehnoloogia võimaldab ehitada ka piirkondadesse, kus see seni tasase maapinna tõttu võimalik polnud. Seetõttu otsime ennekõike partnerit, kellega saaks Paldiski vesisalvesti ehituselt edasi liikuda juba teistesse riikidesse.“

Astor märkis, et Paldiski vesisalvesti ehitushanke vastu on huvi üles näidanud mitmed ettevõtted. Tegemist on keeruka ehitusprojektiga, mis hõlmab erinevaid ehitus- ja insenerivaldkondi maa peal ja maa all. Mistõttu oodatakse hankel osalema neid ehitajaid, kes omavad kogemust suurte projektide elluviimisel. Kuigi peatöövõtja rolli täidab tõenäoliselt välisfirma, avaneb Eesti ehitusettevõtetel võimalus osaleda alltöövõtjatena.

Huvitatud pakkujad saavad esitada huviavaldusi ja küsimusi läbi rahvusvahelise hankekeskkonna Mercell (link). Huviavaldusi on võimalik esitada kuni 30. septembrini 2023.

Energiasalve Zero Terrain Paldiski vesisalvesti projekt on ELi ühishuviprojekt (PCI projekt). Tegemist on suurima strateegilise taristuobjektiga Põhja-Balti regioonis, mille otsesed ja kaudsed kasud Eesti riigile perioodil 2026-2050 on esialgsete arvutuste põhjal 4 350 miljonit eurot.

Energiasalve investorid on AS Alexela, Sunly AS, Vool OÜ, Combiwood Grupp OÜ, Warmeston OÜ ja Kiikri Kodu OÜ. Strateegilise taristuprojektina on Energiasalve ettevalmistamist toetanud Euroopa Liidu Euroopa Ühendamise Rahastu.

Meediapäringud:
Hedwig Meidra
Kommunikatsioonijuht
Hedwig.Meidra@zeroterrain.com
Tel: +372 5059 104

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart