MEIE LUGU

AJALUGU

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks täieliku kliimaneutraalsuse ja ülemineku fossiilsetelt kütustelt taastuvale energiale (TE) aastaks 2050. Kivisöel töötavate elektrijaamade järkjärguline kaotamine ja mõnes riigis tuumajaamade sulgemine toovad kaasa nõudluse taastuvenergia võimsuste suurendamise järele kõikjal Euroopas.   Elektrisüsteemide paindlikkus muutub elektrijulgeoleku seisukohalt üha olulisemaks. Süsteemid vajavad järgmistel aastakümnetel minutist minutini, tunnist tunnini (joonis 1) ja hooajast hooajani suuremat paindlikkust. Konservatiivse stsenaariumi kohaselt suurenevad Euroopa Liidus keskmised vajadused paindlikkuse järele aastatel 2020–2030 üle 40%. Paindlikkuse kasv peab ületama elektrinõudluse kasvu. Põhistsenaariumi kohaselt peab ülemaailmne paindlikkus 2050. aastaks kolmekordistuma. Lühiajaliste paindlikkuse vajaduste suurenemise peamiseseks tõukejõuks on muutuva tuule- ja päikeseenergia osakaalu suurenemine elektritootmises ning elektrienergia nõudluse muutumine (IEA World Energy Outlook 2021).
IEA World Energy Outlook 2021

Eesti elektrisüsteemis on ajalooliselt domineerinud põlevkiviküte. Ootus Eestile on oluliselt vähendada või loobuda täielikult kivisöe  kasutamisest elektri tootmises.  Seetõttu nähakse tulevikus ette ülejäänud soojusvõimsuse tagamiseks investeeringuid peamiselt avamere tuuleenergiasse.

 

Energiasalv on teinud pikaajaliste elektrituru väljavaadete ja prognooside osas koostööd Themaga, energeetikasektori ühe hinnatuima konsultandi ja turuanalüütikuga. Thema Consulting esitas 2021. aasta sügisel Energiasalvele Balti elektrituru uuringu kuni 2050. aastani. Vaatamata mõningatele 2022. aastal toimunud poliitilistele ja majanduslikele muutustele, jäävad Baltic Poweri hinnangul pikaajalised eeldused (aastateks 2030, 2040 ja 2050) ning modelleeritud stsenaariumid muutumatuks.

1 Baltic Power Market Outlook, Autumn Edition 2021 ja Energiasalve poolt 2021. a septembris tellitud Thema tunnipõhine tootmise ja nõudluse uuring

BRÄNDIST

Rohepööre on alanud: peame rajama 100% juhitaval taastuvenergial põhineva süsteemi, vähendades samas oma keskkonna jalajälge. Hiljutised sõjad ja konfliktid rõhutavad, kui oluline on kiiremas korras lõpetada sõltuvus kriitiliste toorainete või fossiilsete kütuste tarnijatest.

 

Energiasektor seisab silmitsi kolme väljakutsega: kõrged energiahinnad, keskkonnamõju ja varustuskindluse tagamine.

 

Taastuvenergiale üleminek on vältimatu. Vajame uut, juhitavat ja 100% taastuvenergiale tuginevat energiasüsteemi. Salvesti ehituseks Eestisse on töötatud välja uudne Zero Terrain (eesti keeles Energiasalv) tehnoloogia, mis võimaldab suuremahulist vesisalvestit ehitada piirkondadesse, kus see varem tasase maa tõttu võimalik polnud. See on soodsaim juhitava elektritootmise ja salvestamise tehnoloogiline lahendus maailmas, mille kasutuselevõtmine vähendab märkimisväärselt tipuelektrihinda ning sellega leibkondade ja ettevõtete kulutusi elektrienergiale.

Energiasalve Paldiskisse rajatav 500-megavatine maa-alune vesisalvesti on lahendus, mis aitab Eestil minna üle süsinikuneutraalsele elektritootmisele ja tagab tulevikus tarbijatele tänasest madalama elektrihinna.

 

Energiasalve vesisalvesti aitab Eesti energiasüsteemil toime tulla taastuvenergia juhuslike kõikumistega, suurendab varustuskindlust ja energiajulgeolekut, tagades stabiilsema ja usaldusväärsema elektrivarustuse. Uudsel tehnoloogial põhinev vesisalvesti suurendab tuule- ja päikeseenergia tootjate kasumlikkust, aitab süsteemihalduritel säilitada elektrisüsteemi stabiilsust ja minimeerida süsteemikulusid.

 

Energiasalve Paldiskisse rajatav vesisalvesti loob meile takistusteta energiasüsteemi ja turvalise rohelise tuleviku.

MEIE VISIOON:
soodne, puhas ja turvaline energia

Aitame energiasüsteemil toime tulla taastuvenergia juhuslike kõikumistega, suurendame varustuskindlust ja energiajulgeolekut, tagades stabiilsema ja usaldusväärsema elektrivarustuse. Loome meile takistusteta energiasüsteemi ja turvalise rohelise tuleviku.

Pealkiri

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 

Integer efficitur condimentum ipsum, id porta lacus vestibulum et. Aenean quam nisi, consectetur ut feugiat non, dignissim fringilla velit. Etiam vitae dictum dolor. Nullam interdum, neque vehicula accumsan fringilla, orci libero fringilla sem, vel eleifend sapien tortor vel nisi. Ut ornare nibh at gravida vestibulum. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Praesent porttitor risus sit amet nisi molestie molestie. Sed lobortis, risus eget elementum mattis, orci neque congue libero, at egestas est purus in massa. Donec at mi condimentum, mollis dolor ut, pellentesque urna. Suspendisse potenti.