Privaatsuspoliitika
1. ÜLDSÄTTED

1.1. Energiasalv Pakri OÜ, isikuandmete vastutav töötleja (edaspidi “ettevõte”), esitab käesolevas privaatsusteates põhiteabe isikuandmete töötlemise kohta ettevõtte poolt — kust ettevõte teie andmeid saab ja kellele ettevõte võib neid edastada, millistel eesmärkidel ja alustel ettevõte neid töötleb, millised õigused teil on, kuidas saate neid kasutada, ja muu asjakohane teave.

 

1.2. Käesolevas privaatsusteatises tähendab “teie” või “andmesubjekt” klienti või muud füüsilist isikut, kelle isikuandmeid ettevõte töötleb.

 

1.3. Ettevõte vastutab teie andmete kaitsmise eest ja on nende andmete vastutav töötleja, määrates kindlaks teie teabe töötlemise eesmärgid ja vahendid. Ettevõtte kontaktandmed vastutava töötlejana on toodud jaotises 4.5 käesoleva privaatsusteatise kohaselt.

2. ANDMETE KOGUMINE JA SÄILITAMINE

2.1. Ettevõte võib koguda, töödelda ja säilitada isikuandmeid järgmistel põhjustel:

  • kui olete andnud ettevõttele nõusoleku oma andmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
  • Töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, mille pool te olete;
  • Ettevõte teostab sise- ja väliskommunikatsiooni Ettevõtte tegevuse avalikustamiseks;
  • töötlemine on vajalik Ettevõttele kohalduva juriidilise kohustuse täitmiseks;

 

2.2. Ettevõte võib töödelda isikuandmeid, mida edastate või omandate kolmandatelt isikutelt.

 

2.3. Oma andmete jagamisega annab andmesubjekt Äriühingule õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata Privaatsusteates määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt jagab Äriühinguga kas otseselt või kaudselt.

3. ANDMETÖÖTLUS

3.1. Äriühing võib töödelda järgmisi andmesubjekti isikuandmeid:

  • Ees- ja perekonnanimi, sünniaeg jne.
  • Kontaktandmed – e-posti aadress, telefoninumber jne.
  • Ametialased andmed – kvalifikatsioon, kutsealane võimekus jne.
  • Küpsiste andmed – nagu on määratletud küpsiste poliitikas – on saadaval Ettevõtte veebilehel.
  • Muud andmed, mida Ettevõte võib seaduslikul alusel töödelda.

 

3.2. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

  • Töötlemise eesmärk: turvalisus ja ohutus. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg: seaduses sätestatud tähtaegadest kinnipidamine.
  • Andmetöötleja võib jagada klientide andmeid kolmandate osapooltega, näiteks volitatud andmetöötlejatega.

 

3.3. Andmesubjekti andmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab Ettevõte organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

 

3.4. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid kohaldatavate õigusaktidega lubatud ja töötlemiseks vajaliku mõistliku aja jooksul.

4. ISIKUANDMETE EDASTAMINE

4.1. Ettevõte võib edastada isikuandmeid meie partneritele, teenusepakkujatele ja allpool loetletud üksustele ainult ulatuses, mis on vajalik andmetöötluse eesmärkide saavutamiseks ja mida lubab kohaldatav seadus:

  • arveldustoiminguid tegevatele pankadele;
  • kohtud, reguleerivad asutused, õiguskaitseasutused ja muud avaliku sektori asutused;
  • ettevõtted, mis pakuvad andmekeskust, hostimist, pilve, veebisaitide haldamist ja nendega seotud teenuseid; tarkvara loovad, toetavad ja arendavad ettevõtted; ning IT-taristu ja ühenduvusteenuseid pakkuvad ettevõtted.

 

4.2. Kui ettevõte edastab isikuandmeid teistele kolmandatele isikutele ettevõtte poolt kasutatavate andmetöötlejatena, tagab ta, et neil on asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada isikuandmete turvaline töötlemine ja piisav andmekaitse vastavalt kohaldatavale Euroopa Liidu õigusele.

 

4.3. Ettevõte ei edasta teie andmeid kolmandatesse riikidesse (väljaspool EMP-d). Kui teie andmeid on vaja edastada väljapoole EMP-d käesolevas privaatsusteatises sätestatud eesmärkidel, järgib ettevõte GDPR-i nõudeid.

5. TEIE ÕIGUSED

5.1. Andmesubjektil on õigus saada juurdepääs oma andmetele ja nendega tutvuda.

 

5.2. Andmesubjektil on õigus saada teavet oma andmete töötlemise kohta.

 

5.3. Andmesubjekt võib ebatäpseid andmeid muuta või parandada.

 

5.4. Kui Äriühing töötleb andmesubjekti isikuandmeid viimase antud nõusoleku alusel, on andmesubjektil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.

 

5.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda Energiasalv Pakri OÜ poole aadressil info@zeroterrain.com

 

5.6. Andmesubjekt saab oma õiguste kaitseks esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile.

6. LÕPPSÄTTED

6.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivate õigusaktidega.

 

6.2. Äriühingul on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või tervikuna muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest zeroterrain.com

Pealkiri

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 

Integer efficitur condimentum ipsum, id porta lacus vestibulum et. Aenean quam nisi, consectetur ut feugiat non, dignissim fringilla velit. Etiam vitae dictum dolor. Nullam interdum, neque vehicula accumsan fringilla, orci libero fringilla sem, vel eleifend sapien tortor vel nisi. Ut ornare nibh at gravida vestibulum. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Praesent porttitor risus sit amet nisi molestie molestie. Sed lobortis, risus eget elementum mattis, orci neque congue libero, at egestas est purus in massa. Donec at mi condimentum, mollis dolor ut, pellentesque urna. Suspendisse potenti.