Zero Terrain tehnoloogia,

mis muudab maailma ja suurendab rikkust

Zero Terrain on geotehniline pump- hüdroakumulatsiooni lahendus, mis võimaldab energiat salvestada ka seal, kus see varem võimalik polnud.

Maailmas kasutatakse elektrienergia salvestamiseks 97% ulatuses pump-hüdroakumulatsioonijaamasid, mis on toiminud juba väga pikka aega, on vähese keskkonnamõjuga, kindel ja soodne elektrienergia salvestustehnoloogia.

Zero Terrain kasutab vee potentsiaalset energiat elektrienergiaks muundamiseks nii, et lastakse vett ülemisest reservuaarist läbi turbiinide alumisse reservuaari ning akut laetakse vett taas alumisest reservuaarist ülemisse pumbates. Akut laetakse siis, kui taastuvenergiat on turul palju, elektrit genereeritakse aga vähese taastuvelektri perioodil. 

Zero Terrain tehnoloogiat saab kasutada ka piirkondades, kus tavapäraselt puuduvad hüdroenergia projektidele vajalikud tingimused, nt mäed või suured jõed. Zero Terrain salvestustehnoloogia uudsus seisneb alumiste reservuaaride paigutamises sobiva geoloogiaga maakooresse, ja pinnaveekogude kasutamises ülemiste reservuaaridena.

Alumiste reservuaaride paigutamisel maakoore sobivasse kohta saadakse väljakaevatud kivimi müügist lisatulu. Paldiskisse rajatava Energiasalv projekti puhul hõlmab äriplaan 15 miljoni tonni kristalsete täitematerjalide tootmist ja müüki, mis vajaduse korral asendab imporditud kõrge hinnaga tardmaterjali ja madala kvaliteediga kodumaiseid lubjakivimaterjale.


Energiasalv on kui suur allmaa-aku, kus vee potentsiaalset energiat kasutatakse elektrienergiaks muundamiseks nii, et lastakse vett ülemisest reservuaarist läbi turbiinide alumisse reservuaari ning akut laetakse vett taas alumisest reservuaarist ülemisse pumbates. Akut laetakse siis, kui taastuvenergiat on turul palju, elektrit toodetakse aga vähese taastuvelektri perioodil. 

Energiasalv on Saksa projekteerijate poolt disainitud ning sarnaneb paljuski teiste pump-hüdroakumulatsioonijaamadega, kuid meil on siiski mõned väga sisulised erinevused, mis muudavad Paldiski arenduse maailmas unikaalseks, soodsamaks ja keskkonnasõbralikumaks.

Esimene suur erinevus on tehniline. Tavaliselt ehitatakse pumpjaamad mägedesse, kus on vajalik kõrguste vahe ning hea õnne korral ka vett edasi-tagasi liigutamiseks. Eestis teadupärast mägesid pole ning tavameetodil efektiivset pumpjaama ei saa. Seepärast tuli kasutusele võtta kujutlusvõime ning vajalik kõrguste erinevus alumiste veereservuaaride 600m sügavusele maapõue ehitades luua. Arusaadavalt on siin kriitiline aluskorra geoloogia kvaliteet, mille uuringute tulemusena võib defineerida väga-väga heaks.

Teiseks suureks erinevuseks on ärimudel. Energiasalve tasuvuse aitab saavutada reservuaaride ehitamisest tekkivast ehitusmaterjalist kõrgekvaliteedilise ehituskillustiku valmistamine ning selle müük Eesti teedeehitusobjektidele imporditud graniitkillustiku asemel. Uuringud ja katsetused Eesti uue loodusvaraga näitavad, et kvaliteet vastab kõigile nõuetele.

Need kaks suuremat muutust toovad kaasa aga veelgi suuremad positiivsed muutused, mistõttu täna julgeme me häbenemata väita, et Paldiski Energiasalv muudab maailma selle rikkust suurendades.

Kaasaegse majanduse suurim väljakutse on majanduskasvu ja looduskasutuse nö lahtisidumine. Maakeeli tähendab see, et inimeste arvu ja rikkuse suurenemine loodusvarade kasutuse arvel ei saa ühelgi juhul hästi lõppeda, kuid järeltulevatele põlvedele meile tuttava keskkonna säilitamine sisaldab hulgaliselt kasutamata võimalusi uut rikkust luua. Energiasalv on kahtlemata siin üks lahendustest.

Loe lisa meie tehnoloogia kohta siit

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart