Energiasalve lahendus toormekriisile

IEA poolt 5.mail 2021 avaldatud analüüs “The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions” kirjeldab ilmekalt kaasaegse maailma suurimat väljakutset: kuidas rahuldada keskkonnale vastuvõetavalt inimkonna kiiresti kasvavat energiatarbimist suure energiatihedusega soodsate fossiilsete energiakandjate (nafta, kivisüsi ja maagaas) pöördumatu kallinemise ja kõrvaletõrjumise tingimustes.

Olukorras, kus uueks peavooluks kujuneval taastuvenergial on kordades väiksem energiatihedus, mis muuhulgas tähendab kiiresti kasvavat vajadust maavarade järele. On ilmselge, et kliimaneutraalsuse poole liikudes jätkates loodusvarade kasutamist vanaviisi liigub inimkond eemale kliimaneutraalsuse algsest eesmärgist – looduskeskkonna taastumisvõime säilitamisest.

Tundub ummikseisuna – vanaviisi ei saa ja uutmoodi ei oska?

Meie arvamus Energiasalves on, et üks lahendustest on nn sector coupling ning ringmajanduse tegelik rakendamine igas valdkonnas, ja massiivselt.

Energiasalvestamiseta peamiselt taastuvenergial põhinev energiamajandus hakkama ei saa, sest tootmise ja tarbimise tasakaal peab olema tagatud igal ajahetkel ning juhitamatu tuule- ja päikeseenergia eraldisesivana sellise tasakaalu saavutamist ei võimalda. Energisalvestamine on aga lisanduv tarbija, mistõttu mida rohkem seda süsteemis vaja on ning mida väiksema kasuteguriga ta on, seda rohkem on vaja täiendavat energiatootmist. Jälle tupikseis? Lisaks tuleb meeles pidada, et eelkõige akud autodes ja elektrivõrgus on peamised väärtuslike maavarade tarbijad salvestustehnoloogiate hulgas.

Meie lahendus eelnimetatud ummikseisudest väljumiseks on Energiasalve Zero Terrain tehnoloogial põhinev uudne pump-hüdrosalvesti. See omavahel maavarade kaevandamist ning energiasalvestamist siduv kontseptsioon lahendab mitmed uue energiasüsteemi väljakutsed: kasutab toimivat, kindlat, pikaajalist ja suure kasuteguriga pump-hüdrosalvesti tehnoloogiat, kõrvaldades selle traditsioonilise salvestusviisi suurima puuduse – mäestike või voolujõgede vajaduse, kasutab ühe tuluobjektina ehituskeskkonda, millesse ta end ehitab (ehituskillustiku müük veereservuaaride eitamisest), minimeerib negatiivsed mõjud looduskeskkonnale ning lõpetuseks, on oma innovatiivsest ärimudelist lähtuvalt teadaolevalt soodsaim suuremahulise energiasalvestamise viis.

Energiasalv ei ole teooria või tehnoloogia paberil, Energiasalv on projekti ja kõigi vajalike keskkonnauuringutega varustatud reaalne ehitusprojekt, mille ehitamine algab järgmisel aastal ning millele järgnevad peagi Energiasalved maailma erinevais paigus. Ikka selleks, et maailma looduskeskkond säiliks elamisväärsena ning inimkonna elektrivarustus tagatud soodsaimal võimalikul viisil.

Share on

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart