Asukoht

Energiasalv on planeeritud rajada Paldiskisse ning see koosneb tinglikult kolmest osast:

  • maapealne ehitamist teenindav kompleks Pakri poolsaare edelaosas Paldiski linna äärealal;
  • allmaarajatis veereservuaaride, turbiinisaalis asuvate pumpturbiinide, trafode ja paljude abiseadmetega ning maa-aluste juurdepääsu- ja teenindusšahtidega;
  • tehissaar ja veehaare Paldiski lahes, millest merevesi voolab maa-aluse torustiku kaudu tehissaarelt läbi turbiinide veereservuaarideni. 

Lääne-Harju vald oma vallakeskusega Paldiskis on tuntud rohevalla initsiatiivi, rohetehnoloogiaid ja ettevõtlust toetava vallajuhtimise ning suurepärase ettevõtluspotentsiaali poolest. Lisaks neile pehmetele väärtustele toetas Paldiski asukohavalikut ka sobiv aluskorra geoloogia ning Paldiski lahe veesügavus. 

 

Energiasalv kasutab Zero Terrain  tehnoloogiat, mis on traditsioonilise pump-hüdro salvestustehnoloogia tasandikele kohandatud erivorm. Zero Terraini puhul luuakse pump-hüdro salvestustehnoloogia rakendamiseks vajalik kõrguste erinevus maa alla rajatavate veereserervuaaridega. Sedasorti lähenemine võimaldab kasutada hüdroenergiat keskkonnasõbralikult jõgesid paisutamata asukohtades, kus mägesid pole. Ülemise veereservuaarina kasutatakse looduslikke veekogusid, alumise reservuaarina tehiskeskkonda maapõues. Siin muutub oluliseks aluskorra geoloogia.

 

Allmaarajatiste ehitamiseks on vaja tugevat ja stabiilset ehituskeskkonda, mis välistaks varingud ning võimaldaks ehitamist väikeste kuludega. Lisaks on vaja, et aluskord oleks vettpidavate kihtidega eristatud vettkandvatest kihtidest. Eesti geoloogilise ehituse duaalsusest tulenevalt saab üpris lihtsalt tuletada, et sääraste allmaarajatiste ehitamiseks on sobilik meie moonde- ja tardkivimitest koosnev aluskord.


Võrreldes peamiselt settekivimitest koosneva pealiskorraga on aluskorra näol tegu väga kõva, vastupidava ning tiheda keskkonnaga. Paldiskis viidi 2020 aasta suvel läbi geoloogilised uuringud, mille tulemusena selgitati Paldiski suurepärane sobivus Energiasalve rajamiseks. Kristalliinne aluskord asub küll omajagu sügaval, kuid kõrguste vahe tekitamiseks on vaja sügavale minna niikuinii. Lisaks on aluskorra moonde- ja tardkivimitest võimalik saada hea kvaliteediga ehituskillustikku, mis lubab Energiasalve rajamisel rakendada hübriidset ärimudelit – valmib nii salvestusjaam kui valmistatakse rahvakeeli kõrgekvaliteedilist graniitkillustikku. 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart