Soodne elekter, siis kui tuul ei puhu ja päike ei paista.

👇 Vaata videost, kuidas Energiasalv Eestile energiat annab 👇

 

Energiasalve näol on tegemist suure, 500MW võimsust omava akuga, mille plaanime ehitada Paldiski maapõue. 

Kui taastuvenergiat toodetakse rohkem kui tarbitakse, salvestab Energiasalv taastuvenergiat, pumbates allmaareservuaaridest vett Paldiski lahte. Kui tuule- ja päikeseenergiat on vähem kui tarbijad seda oma eluks vajavad, annab Energiasalv elektrivõrku elektrit vett Paldiski lahest allmaareservuaaridesse lastes. 12-tunnise nominaalse töötsükli jooksul annab Energiasalv võrku 6 miljonit kWh varasemalt salvestatud elektrienergiat, mis on mõnevõrra rohkem kui kõigi Eesti leibkondade keskmine ööpäevane elektritarbimine. 
Energiasalve vesisalvestuse tehnoloogia on hetkel soodsaim juhitava elektritootmise ja salvestamise tehnoloogiline lahendus maailmas, mille kasutuselevõtmine vähendab märkimisväärselt tipuenergia elektrihinda ning sellega leibkondade ja ettevõtete kulutusi elektrienergiale.  

 

  • Energiasalve arendustööd algasid 2009.aastal
  • Energiasalv on Euroopa Liidu Ühishuviprojekt aastast 2013.
  • Võimsus on 500MW
  • Ühe töötsükli salvestusmaht 6000 MWh
  • Aastane elektritootmine hulgiturul 1,2TWh
  • Ehitusperiood 2023-2029, käivitamine 2029
  • Investeering 650 milj. EUR 


Energiasalv on 2029. aastal valmiv suur 550MW võimsusega aku Paldiski maapõues.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet on avalikustanud Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama ehitusprojekti KMH aruande. Keskkonnamõjude hindamise raames keskendutakse eelkõige pumpjaama maa-aluse osa projektilahenduse, ehitustehnoloogia ning käitamisrežiimi mõju hindamisele. Aruandega on võimalik tutvuda perioodil 30.11.2021 – 30.12.2021 TTJA kodulehel.

Alates 2016a. on Paldiskis Energiasalve ehituse ettevalmistamiseks tehtud palju uuringuid, millest suuremahulisim oli 3 ehitusgeoloogilise sügavpuuraugu ehitamine koos kaasnevate katsetustega. Uuringute alusel koostati Eesti ja Saksa inseneride ühistöös Energiasalve ehitusprojekt ja hinnati Eesti pädevate ekspertide poolt ehitamisega kaasnevad keskkonnamõjud.

Energiasalv on Euroopa Liidu ühishuviprojekt

Energiasalv on üks kaheksast Euroopa Liidu ühishuviprojektide hulka kuuluvast salvestiprojektist, Energiasalve uuringuid kaasarahastab kuni 50% ulatuses Euroopa Komisjon. 

Energiasalve uuringute läbiviimiseks sõlmiti toetusleping Euroopa Komisjoniga

 Euroopa Komisjoni volitusel sõlmisid Innovation and Networks Executive Agency (INEA) ja Energiasalv Pakri toetuslepingu. Toetuslepingu alusel kaasrahastab Euroopa Komisjon kuni 50% ulatuses Energiasalve ehitamisega alustamiseks vajalike uuringute läbiviimist. Ehitamisega alustamiseks vajalikud uuringud kätkevad mahukate ehitusgeoloogiliste uuringute läbiviimist, ehitusprojekti koostamist, projekti realiseerimise keskkonnamõjude hindamist koos paljude asjassepuutuvate keskkonnauuringutega. 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart