Soodne elekter, siis kui tuul ei puhu ja päike ei paista.

Vaata videost, kuidas Energiasalv Eestile energiat annab

 

Energiasalve näol on tegemist suure, 500MW võimsust omava akuga, mille plaanime ehitada Paldiski maapõue. 

Energiasalve eestvedajate nägemuses tuleb energiasalvestust käsitleda taastuvenergeetika lahutamatu osana. Salvestusvõimalus tagab taastuvenergia maksimaalse kasutuse välistades selle raiskumineku ja suurendab taastuvenergiasse tehtud investeeringute tasuvust aidates pakkuda tarbijale kõige taskukohasema hinnaga energiat.

Riiklikus energeetikapoliitikas peab energiasalvestusel olema taastuvenergia kõrval kindel koht.

Paldiskis arendatav Energiasalv on mõeldud tulevikus taastuvenergiat salvestama. Energiasalv loob eelduse taskukohase hinnaga keskkonnasäästlikuks katkematuks energiavarustuseks.


Lühidalt Energiasalvest

Energiasalve näol on tegemist suure, 500MW võimsust omava akuga, mille plaanime ehitada Paldiski maapõue. Kui taastuvenergiat toodetakse rohkem kui tarbitakse, salvestab Energiasalv taastuvenergiat, pumbates allmaareservuaaridest vett Paldiski lahte. Kui tuule- ja päikeseenergiat on vähem kui tarbijad seda oma eluks vajavad, annab Energiasalv elektrivõrku elektrit vett Paldiski lahest läbi turbiinide allmaareservuaaridesse lastes. 12-tunnise nominaalse töötsükli jooksul annab Energiasalv võrku 6 miljonit kWh varasemalt salvestatud elektrienergiat, mis on mõnevõrra rohkem kui kõigi Eesti leibkondade keskmine ööpäevane elektritarbimine.

Energiasalve vesisalvestuse tehnoloogia on hetkel soodsaim juhitava elektritootmise ja salvestamise tehnoloogiline lahendus maailmas, mille kasutuselevõtmine vähendab märkimisväärselt tipuenergia elektrihinda ning sellega leibkondade ja ettevõtete kulutusi elektrienergiale. 


ENERGIASALVE AJALUGU JA FAKTID

·        Energiasalve arendustööd algasid 2009.aastal

·        Energiasalv on Euroopa Liidu Ühishuviprojekt 2013. aastast

·        Võimsus on 500MW

·        Ühe 12-tunnise töötsükli salvestusmaht 6000 MWh

·        Aastane elektritootmine hulgiturul ca. 1,2TWh

·        Ehitusperiood 2024-2031

·        Investeering 750 milj. EUR


Thema Consulting poolt konservatiivsetel eeldustel koostatud modelleerimise tulemusena võime väita, et Eesti tarbijate elektriarve  oleks 2022a. 27 miljoni euro võrra väiksem juhul, kui Paldiski vesisalvesti oleks juba töös ning varustaks Eesti tarbijaid elektrienergiaga  pikaajalise ostu-müügilepingu alusel.

Näeme, et Paldiski vesisalvesti poolt genereeritud elektrienergia Eesti tarbijatele soodsa hinnaga müügiks on vaja luua mehhanism, mis tagaks Paldiski vesisalvesti finantseerimiseks vajaliku minimaalse müügitulu ja Eesti tarbijatele pikaajalise kindluse soodsa elektrihinna tagamisel.


Energiasalv on 2031. aastal valmiv suur 500MW võimsusega aku Paldiski maapõues.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet on avalikustanud Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama ehitusprojekti KMH aruande. Keskkonnamõjude hindamise raames keskendutakse eelkõige pumpjaama maa-aluse osa projektilahenduse, ehitustehnoloogia ning käitamisrežiimi mõju hindamisele. Aruandega on võimalik tutvuda perioodil 30.11.2021 – 30.12.2021 TTJA kodulehel.

Alates 2016a. on Paldiskis Energiasalve ehituse ettevalmistamiseks tehtud palju uuringuid, millest suuremahulisim oli 3 ehitusgeoloogilise sügavpuuraugu ehitamine koos kaasnevate katsetustega. Uuringute alusel koostati Eesti ja Saksa inseneride ühistöös Energiasalve ehitusprojekt ja hinnati Eesti pädevate ekspertide poolt ehitamisega kaasnevad keskkonnamõjud.

Energiasalv on Euroopa Liidu ühishuviprojekt

Energiasalv on üks kaheksast Euroopa Liidu ühishuviprojektide hulka kuuluvast salvestiprojektist, Energiasalve uuringuid kaasarahastab kuni 50% ulatuses Euroopa Komisjon. 

Energiasalve uuringute läbiviimiseks sõlmiti toetusleping Euroopa Komisjoniga

 Euroopa Komisjoni volitusel sõlmisid Innovation and Networks Executive Agency (INEA) ja Energiasalv Pakri toetuslepingu. Toetuslepingu alusel kaasrahastab Euroopa Komisjon kuni 50% ulatuses Energiasalve ehitamisega alustamiseks vajalike uuringute läbiviimist. Ehitamisega alustamiseks vajalikud uuringud kätkevad mahukate ehitusgeoloogiliste uuringute läbiviimist, ehitusprojekti koostamist, projekti realiseerimise keskkonnamõjude hindamist koos paljude asjassepuutuvate keskkonnauuringutega. 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart